Sejm uchwalił rządową nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Ma ona na celu dostosowanie prawa

Urządzający gry hazardowe oraz prowadzący działalność w tym zakresie, zobowiązani są do 21 dnia miesiąca, następującego po każdym kwartale kalendarzowym,