Uproszczenie w postępowaniu egzekucyjnym oraz usprawnienie ściągania długów publicznoprawnych, w tym podatków, przewiduje rządowy projekt zmian w ustawie o postępowaniu

Organy egzekucyjne w administracji i komornicy sądowi są płatnikami podatku od dostawy towarów będących własnością dłużnika, dokonywanej w trybie egzekucji.

Możliwość ogłoszenia upadłości w uproszczonej formie bez wyznaczenia sędziego-komisarza, zgłaszanie wierzytelności bezpośrednio do doradcy restrukturyzacyjnego oraz likwidacja obowiązku badania na