Unia Europejska lubi handlować z partnerami

W poniedziałek 14 października, Komisja Europejska przedstawiła „Roczne sprawozdanie z wdrażania unijnych umów handlowych”, prezentujące politykę i stosunki handlowe Unii. Głównym wnioskiem, wysuwającym się z raportu jest to, że UE lubi handlować ze swoimi partnerami. W 2018 r. odnotowała nadwyżkę w handlu z partnerami handlowymi w wysokości 84,6 mld euro, podczas gdy w stosunkach z resztą państw, zamknęła rok deficytem handlowym w kwocie ok. 24,6 mld euro.

Największa sieć handlowa na świecie, jaką jest ta oferowana przez Unię Europejską (41 umów handlowych obejmujących 72 kraje), umożliwiła w 2018 r. 31% europejskiej wymiany handlowej. Handel zapewnia Unii 35% PKB. W 2018 r. UE odnotowała również wzrost o 2% unijnego eksportu i o 4,6% importu z państwami, które zawarły z UE umowy handlowe. Transakcje z nimi przyniosły nadwyżkę w handlu towarami wynoszącą 84,6 mld euro, przy deficycie w handlu z resztą świata na poziomie 24,6 mld euro.

Wzrósł zwłaszcza eksport produktów rolno spożywczych oraz towarów przemysłowych. M.in. podsumowanie pierwszego pełnego roku kalendarzowego funkcjonowania umowy handlowej z Kanadą, wykazało wzrost handlu dwustronnego o 10,3% i eksportu do Kanady o 15%. Wiele krajów partnerskich znosi bariery handlowe, co daje unijnym przedsiębiorcom szerszy dostęp do rynków, otwieranych dzięki zawartym umowom handlowym.

W sprawozdaniu podkreślono jednak również, że państwa członkowskie i zainteresowane strony muszą robić więcej w celu podniesienia świadomości na temat możliwości, jakie dają umowy handlowe, a także zintensyfikowania działań w zakresie egzekwowania przepisów, tak aby umowy przynosiły oczekiwane rezultaty (ec.europa.eu).

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: