Usługi konsultacji dietetycznych mogą korzystać ze zwolnienia z VAT

Usługi konsultacji dietetycznych mogą korzystać ze zwolnienia z VAT

Usługi konsultacji dietetycznych mogą korzystać ze zwolnienia z VAT

Dietetyk świadczący usługi konsultacji dietetycznych wystąpił do organu podatkowego z pytaniem, czy jeśli usługi te spełniać będą zadania zapobiegania chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie, jak również odgrywać istotną rolę w zachowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia, to będzie on mógł przy ich świadczeniu korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione od VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów medycznych.

Podatnik prowadzi gabinet dietetyczny. W ramach świadczonych usług udziela porad dietetycznych, dokonuje pomiarów składu ciała, układa jadłospisy i przeznczone dla chorych diety. Wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem, czy świadczone usługi stanowić będą usługi w zakresie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywane przez osoby wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej i tym samym skorzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT? Miał bowiem wątpliwości, czy świadczone przez niego usługi wypełniać będą przesłankę przedmiotową „usług medycznych”, jak i podmiotową, a mianowicie, czy przy ich wykonywaniu jest on przedstawicielem zawodu medycznego.

W wydanej 25 marca 2021 r. interpretacji indywidualnej organ stwierdził, że dietetyk będzie mógł skorzystać z prawa do zwolnienia z VAT: „… osoba, która zdobyła wyższe wykształcenie w zakresie dietetyki jest osobą uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny. (…) W konsekwencji, stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie świadczone usługi polegające na konsultacjach dietetycznych stanowiących działania mające na celu zapobieganie chorobom poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie, jak również dla zachowania, przywrócenia i poprawy zdrowia – jako usługi spełniające przesłankę podmiotową i przedmiotową korzystają ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy” (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.70.2021.1.MŻA).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: