Dietetyk świadczący usługi konsultacji dietetycznych wystąpił do organu podatkowego z pytaniem, czy jeśli usługi te spełniać będą zadania zapobiegania chorobom,