Tylko do 30 czerwca termin zgłoszeń do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Tylko do 30 czerwca termin zgłoszeń do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Tylko do 30 czerwca termin zgłoszeń do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Już tylko niespełna dwa tygodnie pozostały by zgłosić się do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Kto nie dopełni tego obowiązku do 30 czerwca 2021 r., od 1 lipca nie będzie mógł prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. To również graniczny termin na uzupełnienie złożonego już zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszeniowego do CRPA skutkować będzie niemożliwością prowadzenia po 30 czerwca 2021 r. działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Natomiast podmioty zużywające takie wyroby, a działalności gospodarczej nieprowadzące i niebędące osobami fizycznymi, nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy: paliw lotniczych, żeglugowych i gazu LPG.

Obowiązek zgłoszeniowy do CRPA dotyczy:

1) pośredniczących podmiotów węglowych i pośredniczących podmiotów gazowych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie powiadomienia złożonego właściwemu w sprawach akcyzy naczelnikowi urzędu skarbowego;

2) podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych;

3) podmiotów zużywających nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących osobą fizyczną zużywających wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie:

a) używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 12 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21, oleje smarowe do silników lotniczych oraz preparaty smarowe do silników lotniczych – w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 2a oraz w ust. 6, 12 i 13 ustawy o podatku akcyzowym;

b) używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, wyroby energetyczne – w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 2a oraz w ust. 6, 12 i 13 ustawy o podatku akcyzowym;

c) używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 – w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 2a oraz w ust. 6, 12 i 13 ustawy o podatku akcyzowym.

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że 30 czerwca to również graniczny termin na uzupełnienie złożonego już zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o dane, które nie były dotąd wymagane. Zarówno uzupełnienie, jak i zgłoszenie rejestracyjne do CRPA musi zostać złożone wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: