Już tylko niespełna dwa tygodnie pozostały by zgłosić się do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Kto nie dopełni tego obowiązku do

Od 1 lutego 2021 r. został uruchomiony Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, czyli scentralizowany system elektroniczny, zastępujący prowadzone dotąd przez naczelników