Niepodleganie opodatkowaniu, to nie to samo co zwolnienie z podatku

Niepodleganie opodatkowaniu, to nie to samo co zwolnienie z podatku

Czynność zwolniona z opodatkowania, to nie czynność niepodlegająca opodatkowaniu, wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, uznając za nieprawidłowe stanowisko zajęte przez podatnika we wniosku o wydanie interpretacji, w sprawie opodatkowania VAT sprzedaży służącej mu do prowadzenia działalności gospodarczej nieruchomości.

Nabytą jako osoba fizyczna nieruchomość, jej właściciel, będący czynnym podatnikiem VAT, wprowadził do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej. W 2008 i 2009 roku dokonał jej modernizacji, której koszt przekroczył 30% wartości zakupu nieruchomości. Naliczony przy pracach modernizacyjnych VAT, przedsiębiorca odliczył w prowadzonej przez siebie działalności. Nieruchomość stała się przedmiotem egzekucji komorniczej, w związku za którą prowadzący ją komornik zwrócił się do jej właściciela o deklarację, czy będzie objęta opodatkowaniem VAT przy jej sprzedaży.

Zdaniem byłego już przedsiębiorcy, sprzedaż nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jako podstawę tego wziął przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od tego podatku „dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata” (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535, ze zm.).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko właściciela za nieprawidłowe, ale nie z uwagi na brak możliwości uniknięcia opodatkowania VAT. Dyrektor wyjaśnił, że w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym zachodzą przesłanki do zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 10 pkt 1, ale podatnik źle sformułował swoje stanowisko, dlatego że: „nie można utożsamiać tzw. „czynności zwolnionych” czyli korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz „czynności niepodlegających opodatkowaniu”. W okolicznościach niniejszej sprawy (…) sprzedaż należącej do dłużnika nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu, ale jednocześnie korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług” (interpretacja indywidualna z 9 stycznia 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.452.2019.1.AMS).

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: