Czy przedsiębiorca może stosować split payment do każdej faktury oznaczonej „MPP”?

Czy przedsiębiorca może stosować split payment do każdej faktury oznaczonej „MPP”?


Działająca w formie spółki jawnej firma handlująca maszynami i urządzeniami, świadczy również usługi remontu i regeneracji części do tych maszyn. Zarówno dostawę ww. towarów, jak i świadczenie usług dokumentuje fakturami VAT zawierającymi oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Z ostrożności firma stosuje oznaczenie „MPP” do wszystkich wystawianych przez siebie faktur, nie tylko tych, których kwota opiewa na kwotę przekraczającą 15 000 zł. Czy przedsiębiorcy mogą stosować split payment dla rozliczenia każdej faktury oznaczonej „MPP”?

Dystrybutor maszyn i urządzeń, oferujący także usługę ich napraw i regeneracji, swoją sprzedaż, zarówno towarów, jak i usług, jako czynny, zarejestrowany podatnik VAT dokumentuje fakturami VAT w systemie mechanizmu podzielonej płatności (MPP), czyli tzw. split payment. Zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do tej ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. A kwota, o której mowa, to 15 000 zł.

Na czym polega split payment wyjaśnia przepis art. 108a ust. 2 ustawy o VAT:

  1. zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na oddzielny rachunek VAT;
  2. zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na osobny rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Sytuacje obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności określa przepis art. 106b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Podsumowując przedsiębiorcy zobligowani są stosować MPP wystawiając fakturę:

  1. na kwotę należności ogółem (kwotę brutto) przekraczającą 15 000 zł lub jej równowartość;
  2. dokumentującą dostawę towarów lub usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT;
  3. czynności będą dokonywane na rzecz podatnika.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 11 lutego 2021 r. interpretacji indywidualnej, powołując się na Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 1988, ze zm.), stwierdził, że firma nie może stosować mechanizmu podzielonej płatności do każdej wystawianej przez siebie faktury:

„… oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu. Oznacza to, że w ewidencji JPK_VAT kod ,,MPP” powinien zostać wpisany wyłącznie w przypadku transakcji z obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielnej płatności. Przedsiębiorcy, którzy dobrowolnie ten mechanizm stosują oraz ci, którzy w celu uniknięcia konieczności analizowania każdej z wystawianych faktur, adnotację o mechanizmie MPP umieszczają na każdej fakturze – nie mają możliwości stosowania takiej metodyki oznaczania faktur w ewidencji JPK_VAT” (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.905.2020.1.IK).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: