PESEL lub NIP ważne przy składaniu PIT-11, PIT-8C i PIT-R

W środę 19 grudnia 2018 r., Ministerstwo Finansów opublikowało skierowane do pracodawców przypomnienie, dotyczące obowiązku składania informacji o wysokości osiągniętych przez pracowników przychodów oraz o pobranych zaliczkach w 2018 r.

 

Zatrudniający w 2018 roku pracowników, będący płatnikiem podatku dochodowego, zobowiązani są przekazać informację o osiągniętych przez tych pracowników dochodach i pobranych zaliczkach do 31 stycznia 2019 r. urzędowi skarbowemu, a do 28 lutego 2019 r. pracownikowi. Jak zwraca uwagę ministerstwo, składając PIT-11, PIT-8C, PIT-R należy pamiętać o wpisaniu poprawnego numeru PESEL lub NIP, co pozwoli fiskusowi na sporządzenie PIT-37 lub PIT-38 za 2018 rok.

Numer PESEL ma doniosłe znaczenie zwłaszcza w przypadku zatrudniania obcokrajowców zamieszkujących w Polsce. Rejestracja identyfikatora PESEL należy do właściwości organów gminy. Obowiązek rejestracyjny dotyczy cudzoziemców zamieszkujących na terytorium RP dłużej niż 30 dni. Cudzoziemcy nie będący obywatelami państw: Unii Europejskiej, EFTA, sygnatariuszy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej mają na to tylko 4 dni.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: