W środę 19 grudnia 2018 r., Ministerstwo Finansów opublikowało skierowane do pracodawców przypomnienie, dotyczące obowiązku składania informacji o wysokości osiągniętych