Skuteczna skarga obywatela na objęcie kwarantanną na granicy

Skuteczna skarga obywatela na objęcie kwarantanną na granicy

Skuteczna skarga obywatela na objęcie kwarantanną na granicy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z 27 lipca 2020 r. przychylił się do skargi wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich w imieniu obywatela, który sprzeciwił się objęciu go przymusową kwarantanną przy przekraczaniu granicy Polski.

We wtorek 11 sierpnia 2020 r., Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował o sukcesie jaki odniosła wniesiona przez niego do sądu administracyjnego skarga. Jej wniesienie determinowane było licznymi wnioskami poszkodowanych, których do połowy maja tego roku wpłynęło do RPO blisko 300. Obywatele skarżyli się, że przekraczając granicę Polski zostali obejmowani przymusową kwarantanną, mimo wykazania ujemnych testów na obecność COVID-19. Poszkodowani podnoszą, że takie obejmowanie kwarantanną pozbawiało ich możliwości powrotu do pracy, kontaktu z bliskimi, a w skrajnych przypadkach powodowało nawet utratę pracy.

Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich w części przypadków pozwalała na zwolnienie osób z przymusowej izolacji. Natomiast ważniejszy sukces przyniósł wyrok WSA W Gliwicach z 27 lipca 2020 r., uwzgledniający wniesioną przez RPO skargę na czynność Komendanta Placówki Straży Granicznej w R. w przedmiocie stwierdzenia objęcia kwarantanną w związku z przekroczeniem granicy państwowej. Sąd orzekł o bezskuteczności tej czynności (sygn. akt III SA/Gl 319/20).

Jaki podsumował wynik sprawy RPO: „… orzeczenie sądu stwierdzające nielegalność kwarantanny będzie mogło pomóc w uzyskaniu odszkodowania” (www.rpo.gov.pl).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: