Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z 27 lipca 2020 r. przychylił się do skargi wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich