Rozpowszechnianie w telewizji ogólnokrajowej reklam regionalnych sprzeczne z prawem UE

Rozpowszechnianie w telewizji ogólnokrajowej reklam regionalnych sprzeczne z prawem UE

Rozpowszechnianie w telewizji ogólnokrajowej reklam regionalnych sprzeczne z prawem UE
W środę 3 lutego 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w zakresie swobody przedsiębiorczości. Sprawa dotyczyła Fussl Modestraße Mayr GmbH, spółki prawa austriackiego, prowadzącej sieć sklepów odzieżowych w Austrii w kraju związkowym Bawaria (Niemcy). W 2018 r. zawarła ona umowę z SevenOne Media GmbH, przedsiębiorstwem handlowym niemieckiego nadawcy telewizyjnego ProSiebenSat.1. Umowa dotyczyła rozpowszechniania wyłącznie w kraju związkowym Bawaria reklamy w programach ogólnokrajowego kanału ProSieben.

SevenOne Media odmówiła wykonania wskazanej wyżej umowy. Zawarta przez kraje związkowe umowa zakazuje nadawcom telewizyjnym od 2016 r. umieszczania w ich audycjach ogólnokrajowych reklamy telewizyjnej, której rozpowszechnianie ma zasięg wyłącznie regionalny. Zakaz ten ma na celu zastrzeżenie dochodów z regionalnej reklamy telewizyjnej na rzecz kanałów regionalnych i lokalnych, zapewniając im źródło finansowania i w rezultacie utrzymanie się na rynku, tak aby mogły one przyczyniać się do zapewnienia pluralistycznego charakteru oferty programowej telewizji. Zakazowi temu towarzyszy „klauzula upoważniająca”, pozwalająca krajom związkowym na zezwolenie reklamy regionalnej w audycjach ogólnokrajowych.

Jak orzekł 3 lutego 2021 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, taki zakaz stanowi ograniczenie podstawowej zasady swobody świadczenia usług, zagwarantowanej w art. 56 Traktatu o Funkcjonowaniu UE, i to ze szkodą zarówno dla oferujących czas reklamowy, to znaczy nadawców telewizyjnych, jak i dla reklamodawców.

„Zakaz rozpowszechniania w niemieckich programach telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym reklamy o zasięgu wyłącznie regionalnym może być sprzeczny z prawem Unii. Jest bowiem możliwe, po pierwsze, że taki całkowity zakaz wykracza poza to, co niezbędne do zachowania pluralistycznego charakteru oferty programowej telewizji, zastrzegając dochody z regionalnej reklamy telewizyjnej na rzecz regionalnych i lokalnych stacji, a po drugie, że wprowadza on niedopuszczalne nierówne traktowanie między ogólnokrajowymi nadawcami telewizyjnymi a podmiotami oferującymi usługi reklamowe w Internecie” (KOMUNIKAT PRASOWY nr 13/21 Luksemburg, 3 lutego 2021 r., Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-555/19 Fussl Modestraße Mayr/GmbH/SevenOne Media GmbHiin).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: