W środę 3 lutego 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w zakresie swobody przedsiębiorczości. Sprawa dotyczyła Fussl Modestraße

Wyrok TSUE ma znaczenie dla polskich przedsiębiorców, którzy przenosząc siedzibę za granicę, chcą utrzymać zdolność prawną podmiotu i kontynuować działalność.To orzeczenie