Niezawisłość sędziów powołanych w czasach PRL

Niezawisłość sędziów powołanych w czasach PRL

Niezawisłość sędziów powołanych w czasach PRL

Sąd Najwyższy zwrócił się do TSUE o rozstrzygnięcie, czy rozpoznający w Polsce sprawę sąd apelacyjny spełniał unijne wymogi niezawisłości i bezstronności. Chodziło m.in. o sędziego, który został powołany na stanowisko jeszcze w czasach PRL.

Jeden z polskich sędziów sądu apelacyjnego orzekającego w sprawie słynnych już w kraju tzw. kredytów we frankach, rozpoczął pracę w sądzie jeszcze w czasach panującego w Polsce komunizmu. Po upadku reżimu nie złożył nowego ślubowania pod rządami demokratycznych władz. Sąd Najwyższy wystąpił w związku z tym do TSUE z zapytaniem, czy taki sędzia spełnia wymogi niezawisłości i bezstronności ustanowione w prawie Unii Europejskiej.

TSUE w wyroku z 29 marca 2022 r. stwierdził, że sama ww. okoliczność nie podważa niezawisłości i bezstronności tego sędziego przy późniejszym wykonywaniu swoich obowiązków sędziowskich. Trybunał zwrócił uwagę, że Polska przystępując w 2004 roku do Unii Europejskiej przyjęła jej wartości, w tym państwa prawnego. Wówczas fakt, że czynni polscy sędziowie zostali powołani w czasach dyktatury komunistycznej nie stanowił problemu.

Wyrok TSUE z 29 marca 2022 r. w sprawie C-132/20 Getin Noble Bank

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: