Sąd Najwyższy zwrócił się do TSUE o rozstrzygnięcie, czy rozpoznający w Polsce sprawę sąd apelacyjny spełniał unijne wymogi niezawisłości i

W środę 4 marca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w pierwszej odsłonie wieloetapowego sporu kompetencyjnego w zakresie możliwości podważania

W poniedziałek 17 grudnia 2018 r., Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Oznacza to, że sędziowie Sądu