Sąd Najwyższy zwrócił się do TSUE o rozstrzygnięcie, czy rozpoznający w Polsce sprawę sąd apelacyjny spełniał unijne wymogi niezawisłości i

W czwartek 12 listopada 2020 r., rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Campos Sánchez-Bordona, wydał opinię dotyczącą egzekwowania europejskich nakazów