Odcięcie pomocy dla firm powiązanych z rajami podatkowymi

Odcięcie pomocy dla firm powiązanych z rajami podatkowymi

Odcięcie pomocy dla firm powiązanych z rajami podatkowymi

We wtorek 14 lipca 2020 r., Komisja Europejska wydała zalecenie dla państw członkowskich Unii Europejskiej by nie udzielały pomocy finansowej firmom, które łączy coś z państwami wymienionymi w unijnym katalogu jurysdykcji niewspółpracujących.

Finansowe napiętnowanie objąć ma nie tylko przedsiębiorców mających powiązania z rajami podatkowymi, ale i skazanych za poważne przestępstwa finansowe, m.in. korupcję, czy niepłacenie podatków i innych należności publiczno-prawnych. Te szczególne wytyczne mają związek z udzielaną obecnie przez państwa pomocą finansową na walkę firm z negatywnymi skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa. Unia nie chce, by publiczne pieniądze trafiały do firm unikających opodatkowania.

Opracowane przez Komisję Europejską zalecenia mają stanowić dla krajów członkowskich wytyczne, w jaki sposób, w zgodzie z literą prawa, odmawiać wsparcia finansowego przedsiębiorcom powiązanym z rajami podatkowymi, lub skazanym za przestępstwa finansowe. Unijny katalog niechętnych współpracy jurysdykcji ma być najlepszą do tego podstawą. KE jest gotowa do współpracy z państwami członkowskimi celem ograniczenia udzielania pomocy publicznej tylko firmom uczciwie płacącym podatki. Mogłyby one np. wprowadzić sankcje dla przedsiębiorców za podawanie nieprecyzyjnych informacji przy ubieganiu się o pomoc finansową, co miałoby ich zniechęcić do podejmowania prób uzyskania takiej pomocy.

Niemniej Komisja przewiduje w tym zakresie wyjątki, by nie objąć ograniczeniami uczciwie płacących podatki przedsiębiorców, nawet jeśli mają powiązania z rajami podatkowymi. Dlatego też państwa członkowskie powinny wprowadzić przepisy ustalające rozsądne wymogi dla firm próbujących udowodnić, że nie należą do grupy przedsiębiorstw wykluczonych z uwagi na współpracę z jurysdykcjami znajdującymi się w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych do współpracy.

źródło: www.ec.europa.eu

Oceń ten artykuł: