Dzięki modyfikacji Programu Operacyjnego dla województwa kujawsko-pomorskiego, udostępnionych zostało blisko 20 mln euro na pomoc w zwalczaniu skutków pandemii wirusa

Porównywalny do wiosennego lockdown od pewnego czasu wisiał w powietrzu i stało się. Znów nie może działać: fitness, gastronomia, kultura, duża

Komisja Europejska poinformowała we wtorek 22 września 2020 r. o uruchomieniu instrumentu SURE, którego celem jest wsparcie finansowe w wysokości

We wtorek 14 lipca 2020 r., Komisja Europejska wydała zalecenie dla państw członkowskich Unii Europejskiej by nie udzielały pomocy finansowej