Unia wdraża nowe wytyczne dla działalności internetowej „Platform to Business”

Unia wdraża nowe wytyczne dla działalności internetowej „Platform to Business”

Komisja Europejska opublikowała dziś zestaw reguł i wytycznych, które mają pomóc przedsiębiorcom, platformom internetowym i wyszukiwarkom w jak najlepszym wykorzystaniu nowych zasad „Platform to Business”. Zasady te zaczną obowiązywać od niedzieli 12 lipca. Przedsiębiorcy wykorzystujący i korzystający w swej działalności z internetu, będą musieli dostosować się do nowych przepisów, co pozwoli zapewnić uczciwe i przejrzyste środowisko internetowe.

Nowe przepisy zakazują niektórych nieuczciwych praktyk, takich jak niewyjaśnione zawieszanie kont użytkowników, niejasne warunki korzystania z serwisów, zapewniają równe szanse dla wszystkich, poprzez większą przejrzystość w zakresie rankingu platform internetowych i wyszukiwarek internetowych, a także dają nowe możliwości rozstrzygania sporów. Od niedzieli przedsiębiorcy i handlowcy sprzedający za pośrednictwem platform internetowych będą wiedzieć, jakie kryteria kreują ich pozycję w wynikach wyszukiwania, hotele korzystające z platform rezerwacyjnych będą miały większą jasność i ochronę przed nieuczciwymi warunkami współpracy, a twórcy aplikacji będą mieli szansę zakwestionowania decyzji sklepów z aplikacjami chcących usunąć ich produkt.

Platform to Business dla małych przedsiębiorstw i operatorów internetowych

Komisja Europejska przygotowała dokument zawierający pytania i odpowiedzi, który może służyć jako lista kontrolna dla platform internetowych i wyszukiwarek, zwłaszcza mniejszych, przy wdrażaniu nowych wymogów. Pomoże on przedsiębiorcom uzyskać informacje na temat ich nowych praw i dostępnych możliwości rozwiązania problemów, które mogą pojawić się w ich stosunkach handlowych z platformami internetowymi. Zawiera on również użyteczne informacje dla usług pośrednictwa online, wyszukiwarek internetowych oraz organizacji lub stowarzyszeń przedstawicielskich. Ponadto Komisja przygotowała film wideo, który ma pomóc platformom internetowym i wyszukiwarkom w ocenie, czy nowe przepisy mają do nich zastosowanie.

Sprawozdania z postępów prac grupy ekspertów

KE uważnie śledzi rozwój sytuacji w gospodarce opartej na platformie internetowej. Grupa ekspertów Obserwatorium Gospodarki Platformy Internetowej wspiera Komisję poprzez pomoc w monitorowaniu rynku i skutecznym wdrażaniu nowych przepisów. Trzy jego sprawozdania wskazują na brak równowagi w sile rynkowej w stosunkach między platformami internetowymi a ich użytkownikami biznesowymi, zarówno pod względem dostępu do danych, jak i ich wykorzystywania, a także na przejawy dyskryminacji.

Co dalej?

Sprawozdania zostaną uwzględnione w bieżących pracach Komisji w zakresie technologii cyfrowych, zapowiedzianych w komunikacie Komisji w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy, a także w jej strategii dotyczącej danych oraz będą stanowić wkład w pakiet ustaw o usługach cyfrowych. Kolejne dwa sprawozdania, sporządzone jeszcze w tym roku, dotyczyć będą reklamy internetowej i platform o znaczącej sile rynkowej.

Rozporządzenie Platform to Business zostało uchwalone w lipcu 2019 r. i wejdzie w życie od 12 lipca 2020 r. Określa ono podstawowe horyzontalne zasady sprawiedliwego, przejrzystego i przewidywalnego otoczenia biznesowego dla mniejszych przedsiębiorstw i przedsiębiorców, którzy w swojej działalności korzystają z wyszukiwarek i platform internetowych, takich jak internetowe marketplaces, sklepy z aplikacjami, niektóre narzędzia porównywania cen lub strony internetowe w mediach społecznościowych.

W ramach europejskiej strategii cyfrowej Komisja ogłosiła European Digital Strategy – pakiet praw o usługach cyfrowych, który ma wzmocnić jednolity rynek usług cyfrowych i sprzyjać innowacyjności i konkurencyjności europejskiego środowiska internetowego. Na początku czerwca Komisja Europejska rozpoczęła szeroko zakrojone konsultacje społeczne, które zostaną zamknięte 8 września 2020 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: