Rozporządzenie w sprawie kontroli celno-skarbowych w obrocie automatami do gier

W środę 2 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z 31 grudnia 2018 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie produkcji automatów do gier hazardowych i obrotu tymi automatami (Dz.U. 2019, poz. 3).

 

Rozporządzenie określa tryb przeprowadzanej przez organy celno-skarbowe kontroli oraz jakich dokumentów i informacji mogą one żądać od podmiotów zajmujących się produkcją, a także obrotem automatami do gier hazardowych. Dokumentami takimi są np. dokumenty pozwalające na identyfikację automatów i podmiotów uczestniczących w ich obrocie, nawet przewoźników. Sama kontrola obejmuje właśnie sprawdzenie tej dokumentacji, jak i automatów.

Przedsiębiorcy trudniący się produkcją lub obrotem automatami do gier hazardowych zobowiązani są również do sporządzania comiesięcznego zestawienia, do każdego 10-ego dnia następnego miesiąca,  o liczbie wyprodukowanych automatów, ich stanie magazynowym i przeprowadzonych transakcjach, których przedmiotem było nabycie lub dostawa automatów. Informacje należy przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego.

Rozporządzenie wyznacza przedsiębiorcom bardzo krótki, bo jedynie 3-dniowy termin na przesyłanie informacji w zakresie produkcji i obrotu automatami do gier, w sytuacji wystąpienia z takim żądaniem przez naczelnika urzędu celno-skarbowego. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia przedsiębiorcy żądania.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: