Naczelnicy urzędów celno-skarbowych zablokują rachunki nawet do 3 miesięcy

We wtorek 5 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia innych organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego (Dz.U. 2019, poz. 422). Od 19 marca 2019 r. konto bankowe będzie mógł zablokować naczelnik urzędu celno-skarbowego.

 

19 marca 2019 r., czyli wraz z wejściem w życie przepisów rozporządzenia, naczelnicy urzędów celno-skarbowych uzyskają uprawnienia żądania dokonania blokad rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny. Będą mogli jednocześnie decydować o zakresie dokonanej blokady i o jej uchyleniu.

Naczelnikom UCS przyznano również prawo do przedłużenia tej blokady na okres do 3 miesięcy. Zażalenia na postanowienie w tej sprawie będzie można złożyć do dyrektora izby administracji skarbowej, który będzie władny także do wydania zgody na wypłatę środków z zablokowanego rachunku, zapłatę zobowiązania podatkowego lub należności celnej oraz odsetek za zwłokę z zablokowanego rachunku, oraz na zwolnienie znajdujących się na nim środków.

W załączonym do rozporządzenia wykazie zawarto listę 16 naczelników UCS oraz 16 dyrektorów IAS, którym przysługiwać będą wskazane uprawnienia.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: