We wtorek 5 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2019

Zwiększenie efektywności przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, określenie zasad wymiany informacji w tej kwestii oraz dostosowanie przepisów do wymogów