Komisja Europejska rewolucjonizuje ruch samochodowy na drogach Europy

W środę 13 marca 2019 r., Komisja Europejska zatwierdziła nowe regulacje mające na celu przyspieszenie wdrożenia CITS (z ang. Cooperative Intelligent Transport Systems), czyli zintegrowanych inteligentnych systemów transportowych.

 

Nowe regulacje torują drogę dla bezpiecznej, zintegrowanej i zautomatyzowanej mobilności na drogach Europy. Komisja chce za pośrednictwem nowoczesnych technologii umożliwić pojazdom „rozmowę” z innymi pojazdami oraz z infrastrukturą drogową. Ten inteligentny system transportowy pozwoli informować innych użytkowników drogi o niebezpiecznych sytuacjach, wypadkach, robotach drogowych, czy zmianie pracy sygnalizacji świetlnej. Zmiany stanowią kolejny etap modernizacji europejskiego sektora mobilności, dążąc do realizacji „Wizji zero”, czyli osiągnięcia do 2050 roku bliskiego zeru wskaźnika ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń na europejskich drogach.

Jeszcze w tym roku, samochody, znaki drogowe i autostrady staną się częścią systemu umożliwiającego wysyłanie wspomnianych informacji do wszystkich uczestników ruchu znajdujących się w jego zasięgu. Komisja pracuje nad przepisami, które stworzą minimalne wymogi prawne dla współdziałania różnych systemów współpracujących w ramach zintegrowanego systemu.

CITS ma zapewnić większe bezpieczeństwo i efektywność ruchu drogowego, jak i komfort jazdy.

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: