10 lat więzienia za wywóz leków

We wtorek 12 lutego 2019 r., Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w prawie farmaceutycznym, zaostrzający kary wobec sprawców przestępstw, których przedmiotem są leki. Na przykład, za nielegalne przechowywanie lub wywóz trudno dostępnych leków, grozić może nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Projekt nowelizacji ustawy – Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym. Uderzyć ma w tzw. mafie lekowe, które wyprowadzają za granicę refundowane przez państwo leki, tańsze niż w krajach Europy Zachodniej.

Hurtownie farmaceutyczne będą miały zakaz zaopatrywania się u detalistów, co ma ukrócić proceder pośredniczenia przez pojedyncze apteki w nielegalnym wywozie leków za  granicę. Zabronione będą również przesunięcia magazynowe wewnątrz jednej firmy. Apteki otrzymają też wyraźne wytyczne, co do warunków i możliwości zbywania leków.

Zaostrzeniu ulegną kary za przestępstwa nielegalnego wywozu leków za granicę. Każdy, kto nielegalnie nabędzie, sprzeda, przywiezie lub wywiezie lub przechowa produkt leczniczy będzie podlegał karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a przy przestępstwach na dużą skalę, sąd będzie mógł wobec ich sprawców orzec karę od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Za wywóz leków, zagrażający brakiem ich dostępności w Polsce, sąd będzie mógł wymierzyć karę od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Zwiększeniu z 2 do 3 lat więzienia ulec ma zagrożenie karą za utrudnianie czynności kontrolnych inspektorom farmaceutycznym, którzy będą przy ich przeprowadzaniu mogli wkrótce korzystać z asysty policji i straży granicznej.

Teraz projekt trafi do Sejmu.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: