Ustawa o bezpłatnym dostępie do leków dla kobiet w ciąży

Ustawa o bezpłatnym dostępie do leków dla kobiet w ciąży

Z dniem 1 lipca 2020 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, zapewniająca kobietom w ciąży bezpłatny dostęp do lekarstw służących leczeniu schorzeń związanych z ciążą. W czwartek 21 maja 2020 r. podpisał ją Prezydent.

Ustawa ma zwiększyć ochronę zdrowia matki i zapewnić prawidłowy rozwój dziecka. Kobieta, której ciążę stwierdzi lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarz w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie, lub położna podstawowej opieki zdrowotnej, lub położna wykonująca świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej, będzie mogła na podstawie wydanej przez którąś z tych osób, lub innego lekarza, recepty oraz zaświadczenia wydanego przez lekarza lub położną, odebrać w aptece lub punkcie aptecznym lek bezpłatnie. Zaświadczenie będzie ważne przez cały okres ciąży, najpóźniej do 15 dnia po wskazanej w nim przewidywanej dacie porodu.

Wykaz wydawanych bezpłatnie kobietom leków zostanie opracowany przez Ministra Zdrowia spośród wskazanych w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ustawa o bezpłatnym dostępie do leków dla kobiet w ciąży wejdzie w życie 1 lipca 2020 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: