Dwóch producentów szczepionek przeciw koronawirusowi złożyło wnioski o warunkowe dopuszczenie do obrotu

Dwóch producentów szczepionek przeciw koronawirusowi złożyło wnioski o warunkowe dopuszczenie do obrotu

Komisja Europejska prowadzi intensywne negocjacje w celu stworzenia zróżnicowanego portfela szczepionek przeciw wirusowi COVID-19 po uczciwych cenach i jak dotąd zawarła umowy z sześcioma obiecującymi producentami. Dwóch producentów złożyło już wnioski o warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu swoich szczepionek.

W odpowiedzi na zagrożenia dla zdrowia publicznego, takie jak obecna pandemia koronawirusa, Unia Europejska dysponuje specjalnym narzędziem regulacyjnym, które umożliwia wczesne udostępnienie leków do stosowania w sytuacjach kryzysowych. Specjalnie na takie sytuacje nadzwyczajne została opracowana procedura warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, tak by umożliwić jak najszybsze udostępnienie leku. Zapewnia ona Unii solidne ramy dla przyspieszonego zatwierdzania, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa, oraz odpowiedniej późniejszej kontroli po wydaniu pozwolenia. Do tej pory Europejska Agencja Leków (EMA) otrzymała wnioski o warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu od dwóch producentów szczepionek: BioNTech i Pfizer, oraz Moderny.

EMA ocenia bezpieczeństwo, skuteczność i jakość szczepionek. Jeżeli EMA wyda pozytywną rekomendację, Komisja Europejska może przystąpić do procedury dopuszczenia szczepionki do obrotu na rynku unijnym.

źródło: https://ec.europa.eu/commission

Oceń ten artykuł: