We wtorek 12 lutego 2019 r., Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w prawie farmaceutycznym, zaostrzający kary wobec sprawców przestępstw, których

W poniedziałek 7 stycznia 2019 r. ukazał się Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Przewiduje on wprowadzenie dodatkowych