Nabycie przez fundację środków pieniężnych przekazanych testamentem jest wolne od podatku od spadków i darowizn

Jak potwierdził w wydanej 12 lipca 2019 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, nabycie środków pieniężnych tytułem dziedziczenia przez fundację, jest wolne od podatku od spadków i darowizn (interpretacja indywidualna, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.83.2019.2.MZ).

 

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach:

„Nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn” (Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97, ze zm.).

Z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej wystąpiła fundacja, której środki pieniężne tytułem zapisu testamentowego przekazać chciała obywatelka Szwajcarii. Środki te fundacja zadeklarowała przeznaczyć w całości na cele statutowe. Spytała więc, czy w świetle art. 16 ustawy o fundacjach, uzyskane środki będą wolne od podatku od spadków i darowizn.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z wnioskodawcą wskazując, że:

„…na gruncie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, dla braku opodatkowania tym podatkiem nabycia środków pieniężnych tytułem dziedziczenia, wystarczającą przesłanką (…) jest to, że nabywający nie jest osobą fizyczną” (sygn. 0111-KDIB2-2.4015.83.2019.2.MZ).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

 

Oceń ten artykuł: