Minister Finansów wydał ostateczną decyzję ws. gier na FUTURA-ch

Dokładnie rok temu, we wrześniu 2018 r., czeski producent automatów do gier – Yumicra Games, poinformował, że jako pierwszy przedsiębiorca w Polsce uzyskał państwowy certyfikat potwierdzający o legalności ich automatów. Certyfikat miał zdaniem czeskiej firmy uprawniać ją do urządzania gier na swoich automatach o nazwie FUTURA, nie podlegając obwarowaniom ustawy hazardowej. Teraz Minister Finansów wydał ostateczną decyzję w tej sprawie.

 

Producent maszyn rok temu cieszył się, że kolejna z przeprowadzonych ekspertyz dowiodła, że gry na automatach FUTURA pozbawione są elementu losowości, stąd nie podlegają regulacjom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Ekspertyza, zdaniem firmy, reprezentowała stanowisko polskiego resortu finansów. Innego zdania było jednak samo ministerstwo, które stanowczo odcinało się od takiego stanowiska, twierdząc, że urządzanie gier na automatach FUTURA poza kasynami i salonami gier na mocy jedynie takiego certyfikatu jest nielegalne. Możliwe jest to bowiem jedynie po uzyskaniu pozytywnej decyzji wydanej przez Ministra Finansów, dopuszczającej takie automaty do użytkowania poza kasynami, jako automaty nie hazardowe.

Zgodnie z publikacją zamieszczoną 30 września 2019 r. na portalu podatkowym ministerstwa:

„Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju informuje, że 23 września 2019 r. została wydana decyzja rozstrzygająca, że gry (urządzane na zasadach opisanych w decyzji) na urządzeniu o nazwie FUTURA są grami na automatach w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych. (…)Osobom nielegalnie urządzającym gry na automatach i posiadającym automaty do gier wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych grozi odpowiedzialność administracyjna określona w ustawie o grach hazardowych oraz odpowiedzialność karnoskarbowa określona w ustawie Kodeks karny skarbowy (podatki.gov.pl).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: