Rządowe zmiany w Kodeksie karnym skarbowym

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego, który ma na celu zwiększenie efektywności postępowań, zwiększenie górnych granic zagrożenia karą i ściągalności podatków do budżetu. Projekt zmian w Kodeksie karnym skarbowym (dalej: kks) poszerza obecnie obowiązujące przepisy o obowiązek zwrotu przez podmiot trzeci (zobowiązany posiłkowo) równowartości uzyskanych korzyści majątkowych, gdy została już ona skonsumowana.

Podniesiona ma być wysokość stawek dziennych grzywny za przestępstwa skarbowe z 10 do 20. Jest to związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, jakie następuje co roku. Najniższa kwota grzywny za przestępstwa skarbowe ulegnie zwiększeniu do połowy minimalnego wynagrodzenia. Dolna granica grzywny za wykroczenia skarbowe ma zostać obniżona z jednej dziesiątej do jednej dwudziestej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zwiększeniu ma ulec górna granica grzywny orzekanej w postępowaniu mandatowym z dwukrotnej do pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Szerszy będzie też katalog przypadków, gdy będzie trzeba zniszczyć rzecz na skutek przepadku orzeczonego przez sąd oraz przypadków, gdy chodzi tu o susz tytoniowy, urządzenia lub maszyny do produkcji tytoniu, jak również gdy można będzie orzec zakaz prowadzenia danej działalności. Nadzwyczajne obostrzenie kary będzie możliwe w przypadku złamania przepisów dotyczących dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego. Projekt przewiduje usunięcie przepisu dotyczącego przedawnienia karalności przestępstwa skarbowego powodującego uszczuplenie należności podatkowych, gdy nastąpiło przedawnienie należności.

W większej niż obecnie liczbie przypadków będzie możliwe orzeczenie przepadku towarów zakazanych, gdy popełnienie czynu było nieumyślne (np. nabycie tytoniu lub alkoholu). Wydłużeniu ma ulec okres przedawnienia karalności wykroczeń skarbowych z roku do dwóch lat. Projekt przewiduje zmiany w pojęciach np. małej, dużej i wielkiej wartości szkody.

Sankcja za uporczywe niepłacenie w terminie podatku wynosić będzie do 720 stawek dziennych grzywny. Karze będą podlegać również sprawcy nabywania wyrobów akcyzowych, jeśli nie dotrą one do adresata, ale  zostaną wykryte w paczkach kurierskich, czy pocztowych.

Projekt wprowadza karanie sprawców, którzy wynajmują mieszkania lub lokale użytkowe w celu urządzania nielegalnych gier losowych, gier na automacie lub zakładów wzajemnych. Karane będzie paserstwo podrobionych lub przerobionych znaków akcyzy i upoważnień do odbioru banderol.

Zmianie ma ulec procedura związana z dobrowolnym poddaniem się karze przez sprawcę. Wymogiem wystąpienia z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze będzie zapłacenie uszczuplonego podatku w sposób i w zakresie uzgodnionym z oskarżycielem. Obecnie obowiązujące przepisy nakazują zapłacić całą należność. Zmiany mają ułatwić stosowanie instytucji dobrowolnego poddania się karze.

Większość przepisów omawianego projektu ma wejść w życie po miesiącu od dnia opublikowania nowelizacji. Obecnie projekt trafi pod obrady rządu.

Autor:

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców

oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: