Rezerwy walutowe w końcu września


Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu września. Wyniosły one 143 940,3 mln EUR i tym samym okazały się o 585,5 mln EUR tj. 0,4% wyższe niż w końcu sierpnia i jednocześnie o 24 813,3 mln EUR tj. 20,8% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 167 028,5 mln USD tj. o 1,4% mniej niż przed miesiącem i równocześnie o 19,7% więcej niż przed rokiem.

Wzrost rezerw we wrześniu prezentuje się dobrze. Choć bowiem okazał się mniejszy od typowego, miał jednak miejsce po wcześniejszym dużym wzroście, po którym bardziej oczekiwana była stagnacja lub lekka korekta. Wypada też dodać, iż stanowi on kontynuację korzystnej tendencji z ostatniego czasu. Na przestrzeni dziewięciu tegorocznych miesięcy wzrost rezerw odnotowano w siedmiu (ponadto jeden spadek i jedną stabilizację). Roczna dynamika rezerw we wrześniu choć uległa lekkiemu zmniejszeniu z sierpniowych 22,7% do 20,8% – nadal jednak pozostaje bardzo wysoka.

Wzrost poziomu rezerw we wrześniu był głównie pochodną wzrostu w pozycji należności w walutach wymienialnych o 791,6 mln EUR tj. 0,6%. Trzeba mieć jednak na uwadze, że większość z obserwowanego w tej pozycji wzrostu nie była efektem faktycznego napływu środków, ale wynikiem wzmocnienia wyceny dolara względem euro i zwiększenia się eurowej wyceny aktywów denominowanych w dolarach. Wzrosty obserwowano jeszcze w dwóch pozycjach rezerw tj. transzy rezerwowej w MFW o 7,6 mln EUR tj. 0,6%. oraz w przypadku SDR-ów o 31,5 mln EUR tj. 0,6%. Jedyny spadek odnotowano w przypadku wyceny złota monetarnego – o 245,2 mln EUR tj. 2,2%.

Mimo wrześniowego wzrostu rezerw nie wszystkie z obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym” uległy poprawie.

Rezerwy w końcu września pozwoliłyby na sfinansowanie 5,76 miesiąca importu towarów i usług (po sierpniu 5,82), 34,5% podaży pieniądza (po sierpniu 34,2%) oraz 46,5% całości zadłużenia zagranicznego (po sierpniu 45,8%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż niskie jest u nas ryzyko pojawienia się głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2021 stan rezerw walutowych to 147 538 mln EUR, wyższy niż w końcu 2020 o 17,4%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 5,73 miesiąca importu towarów i usług, 33,8% podaży pieniądza oraz 47,6% zadłużenia zagranicznego.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza, informacja prasowa

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: