Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu września. Wyniosły one 143 940,3 mln EUR i tym samym