Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu września. Wyniosły one 143 940,3 mln EUR i tym samym

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu sierpnia. Wyniosły one 143 354,8 mln EUR i tym samym

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu czerwca. Wyniosły one 134 113,7 mln EUR i tym samym

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu marca. Wyniosły one 134 814,4 mln EUR i tym samym