Hossa surowców hamuje

Hossa surowców hamuje

Hossa surowców hamuje

W trzecim tygodniu obrotów coraz częściej widzieliśmy sygnały wskazujące, że mocny impet, który w ostatnich miesiącach wywindował wiele rynków, w tym rynków towarowych, zaczyna zanikać. Był on związany przynajmniej z dwoma wydarzeniami z początku listopada, kiedy to optymizm dotyczący szczepionki oraz wybór Joe Bidena na kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych zwiększyły oczekiwania rynku w zakresie wzrostu, inflacji i deprecjacji dolara.

W naszej ostatniej analizie rynków towarowych wspomnieliśmy, że impet na tych rynkach, z nielicznymi wyjątkami, do których zaliczają się uprawy rolne, zaczyna słabnąć. W ubiegłym tygodniu spadek impetu przełożył się na bezpośrednie straty, przede wszystkim w sektorze upraw rolnych i w sektorze energii. Jednak po nietypowo wysokich zyskach najważniejszych surowców, od ropy naftowej po kukurydzę czy miedź, rośnie ryzyko pogorszenia lub w najlepszym przypadku okresu konsolidacji.

Na ostatnią zmianę nastrojów w kierunku zwiększonej ostrożności mogło wpłynąć kilka czynników. Po pokojowym przekazaniu władzy w Waszyngtonie radość z powodu zwycięstwa Bidena wydaje się wypierana przez prozaiczną rzeczywistość. Ponad 100 000 Amerykanów może przegrać z Covid-19, zanim w drugiej połowie 2021 r. pandemia zacznie wygasać. Równocześnie słabną nadzieje na szybkie przyjęcie przez Senat nowych bodźców fiskalnych ze względu na rosnącą opozycję wśród republikanów. Inflacja pozostaje umiarkowana, a prognozy nie zakładają przyspieszenia do drugiego półrocza, kiedy efekty bazowe ubiegłorocznego załamania cen ropy zaczną zanikać. Kolejnym powodem do niepokoju jest wzrost rentowności amerykańskich obligacji długoterminowych oraz umocnienie dolara.

1

Ponadto, poza dalszymi lockdownami na całym świecie, w co najmniej trzech prowincjach północnych Chin pojawiły się nowe ogniska pandemii. Rodzi to obawy o prognozy krótkoterminowego popytu ze strony kraju, który niemal samodzielnie w pewnych okresach ubiegłego roku zdołał zapewnić wsparcie licznym kluczowym surowcom, od ropy naftowej i miedź po soję. Lockdowny i restrykcje na całym świecie raczej szybko nie odejdą w przeszłość, przez co termin oczekiwanego ożywienia może jeszcze bardziej się opóźnić, co z kolei wpłynie na dalsze pogorszenie prognozy krótkoterminowej.

Mając to na uwadze rynek koncentruje się na ryzyku związanym z rekordową długą pozycją spekulacyjną dla prognozy krótkoterminowej. Po wielu miesiącach skupiania się na reflacji, oczekiwanym ożywieniu globalnego popytu na surowce w związku ze szczepionką oraz coraz mniejszą podażą kluczowych surowców nastąpił mocny wzrost popytu ze strony inwestorów spekulacyjnych. W tygodniu kończącym się 12 stycznia utrzymywali oni długą pozycję w kontraktach terminowych i opcjach netto w wysokości 2,6 mln lotów w odniesieniu do kontraktów na 24 surowce wycenianych na 128 mld USD. Stanowiłoby to nowy rekord, gdyby nie spadek o 31% długiej pozycji netto w złocie.

2

Złoto i srebro nadal walczą o przyciągnięcie nowych nabywców po przecenie z początku stycznia, zapoczątkowanej rosnącymi rentownościami i pokrywaniem krótkich pozycji, które przełożyły się na umocnienie dolara. Perspektywy dalszych zysków ze sprintu stały się maratonem i inwestorzy będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ korzystny wzrost inflacji przewiduje się dopiero w drugim kwartale i później. Podczas gdy łączna pozycja funduszy giełdowych w srebrze osiągnęła w ubiegłym tygodniu rekordowy poziom, inwestorzy spekulacyjni na rynku złota coraz częściej głosują portfelem i redukują długą pozycję w kontraktach na ten metal. Jak już wspomnieliśmy, w tygodniu kończącym się 12 stycznia inwestorzy spekulacyjni zmniejszyli swoją długą pozycję netto o 31% do niemal najniższego poziomu od czerwca 2019 r.

Fundusze hedgingowe nie są zasadniczo „przywiązane” do swoich pozycji, co często prowadzi do gwałtownych reakcji w przypadku zmiany prognozy technicznej i/lub fundamentalnej. Jednak w oparciu o naszą nadal optymistyczną opinię na temat inflacji podtrzymujemy pozytywną prognozę dla metali szlachetnych, chociaż kolejny raz należy uzbroić się w cierpliwość.

Zaobserwowana w ciągu ostatnich kilku miesięcy odporność ropy naftowej stanowiła ważny temat i przyczyniła się do stabilizacji na rynkach surowców. W ubiegłym tygodniu cena ropy osiągnęła najwyższy poziom od roku pomimo związanych z pandemią obaw o popyt, teraz również ze strony Chin, w których rozpoczynają się nowe lockdowny przed obchodami chińskiego Nowego Roku. Potencjał spadkowy ograniczają perspektywy związanego ze szczepionką ożywienia mobilności, nadzieje dotyczące amerykańskich bodźców fiskalnych, jednostronne cięcia produkcji w Arabii Saudyjskiej oraz dalszy duży popyt wśród inwestorów na surowce, w tym na ropę.

Podtrzymujemy długoterminową pozytywną prognozę dla ropy naftowej, jednak w perspektywie krótkoterminowej rośnie ryzyko korekty o +10%. W tym kontekście należy uważnie obserwować cenę ropy Brent, w przypadku której wybicie poniżej trendu rosnącego z poziomu minimum z listopada może sygnalizować odwrócenie z powrotem w kierunku 49 USD/b.

3

Zboża i soja, sektor osiągający najlepsze wyniki w ciągu ostatnich miesięcy, również wkroczyły w fazę realizacji zysków, a indeks upraw Bloomberg po raz pierwszy od siedmiu tygodni odnotował spadek. Utrzymująca się od sierpnia wynosząca +50% hossa kukurydzy i soi przyczyniła się do znacznego podwyższenia długiej pozycji spekulacyjnej, obecnie o około 50% przekraczającej wcześniejsze maksima z 2016 i 2018 r. Na pozycję tę negatywnie wpływają obecnie wyczekiwane opady na kluczowych obszarach upraw w Ameryce Południowej, które mogą poprawić perspektywy dotyczące żniw i zmniejszyć obawy o globalną podaż.

Przed rozpoczęciem realizacji zysków ceny pszenicy po obu stronach Atlantyku mocno poszły w górę, na giełdach w Chicago i Paryżu osiągając najwyższe poziomy od ośmiu lat. Umocnienie to było wynikiem decyzji Rosji o opodatkowaniu eksportu, aby ograniczyć ostatni wzrost krajowych cen żywności. Ze względu na fakt, iż Rosja jest największym światowym eksporterem pszenicy, decyzja ta, podobnie jak w 2011 r., wzbudziła obawy o potencjalne polityczne i społeczne implikacje dalszej hossy.

WisdomTree Grains (AIGG:xlon) to surowcowy fundusz giełdowy (ETC) spełniający unijne kryteria przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, monitorujący wyniki indeksu upraw Bloomberg. Od sierpnia fundusz ten poszedł w górę o 56%, coraz bardziej zwiększając potrzebę konsolidacji.

4

Źródło: Ole Hansen, szef działu strategii rynków towarowych, Saxo Bank

Oceń ten artykuł: