A wystarczyło na chwilę otworzyć hotele. Dane GUS w lutym 2021 r.

A wystarczyło na chwilę otworzyć hotele. Dane GUS w lutym 2021 r.

A wystarczyło na chwilę otworzyć hotele. Dane GUS w lutym 2021 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował w piątek 23 kwietnia dane na temat liczby turystów w krajowej bazie hotelowej w lutym 2021 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 28 grudnia ub. r. na terenie całego kraju rząd wprowadził, z kilkoma wyjątkami, zakaz prowadzenia usług hotelarskich. Otworzył je na chwilę, 12 lutego, by zamknąć ponownie 20 marca. To wystarczyło, by liczba turystów korzystających z tych usług wzrosła ponad 3-krotnie, a liczba udzielonych noclegów ponad 2-krotnie (w porównaniu lutego do stycznia).

Od początku nowego roku hotele pozostawały zamknięte. Zakaz nie obowiązywał i dziś również nie obowiązuje części prowadzenia usług hotelarskich, m.in.: w ramach działalności hoteli robotniczych, dla osób wykonujących zawód medyczny, dla kierowców wykonujących transport drogowy, czy dla  gości będących funkcjonariuszami określonych służb albo żołnierzami, czy też dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego.

Pod takimi obostrzeniami, wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, w styczniu 2021 r. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych, posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych, skorzystało 213 149 turystów: 188 299 krajowych i 24 850 zagranicznych. Pod ograniczeniami 50 proc. dostępności pokoi, zamkniętych restauracji hotelowych i posiłków serwowanych tylko do pokoi, 12 lutego rząd otworzył hotele. W tych warunkach, w lutym (pamiętając, że niemal do jego połowy hotele pozostawały zamknięte), z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych, posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych, skorzystało 697 443 turystów: 650 508 krajowych i 46 935 zagranicznych. Oznacza to 227 proc. wzrost w porównaniu lutego do stycznia.

W styczniu 2021 r. w turystycznych obiektach noclegowych, posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych udzielono 695 528 noclegów: 581 744 turystom krajowym i 113 784 zagranicznym. W lutym 2021 r. udzielono ich już 1 587 851, w tym: 1 434 344 turystom krajowym i 153 507 zagranicznym. Oznacza to 128 proc. wzrost w porównaniu lutego do stycznia.

Najchętniej nasz kraj odwiedzają Ukraińcy (6 507 w styczniu i 9 613 w lutym), Niemcy (3 388 w styczniu i 7 923 w lutym), Litwini (1 049 i 2 238), Włosi (1 026 i 2 266), Holendrzy (1 144 i 1 765), Czesi (708 i 2 200), Białorusini (929 i 1 597) i Amerykanie (534 i 2 063).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: