30 milionów za roczną koncesję na tv i 14 milionów za radio

30 milionów za roczną koncesję na tv i 14 milionów za radio

30 milionów za roczną koncesję na tv i 14 milionów za radio

6 września  Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłosił w Monitorze Polskim RP stawki opłat za roczną koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2022 r. (Dz.Urz. M.P. 2021, poz. 808).

Zgodnie z ww. ogłoszeniem Prezesa KRRiT, w 2022 roku opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie:

1) programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny – nie może być wyższa niż 14 128 143 zł;

2) programu telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny – nie może być wyższa niż 29 695 597 zł;

3) programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie – nie może być wyższa niż 7 064 073 zł;

4) programu  telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie  – nie może być wyższa niż 29 695 597 zł.

Z kolei opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie:

1) programu radiowego w sposób rozsiewczy satelitarny – wynosi 576 zł;

2) programu telewizyjnego w sposób rozsiewczy satelitarny – wynosi 11 473 zł;

3)  programu radiowego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego – wynosi 576 zł;

4)  programu telewizyjnego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego – wynosi 2296 zł.

Opłata za udzielenie koncesji pobierana jest niezależnie od rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością. Opłata ta obowiązuje również przy zmianie koncesji. Gdy nadawca chce rozpowszechniać program radiowy lub tv różnymi sposobami, przedmiotową opłatę musi zapłacić w kwocie stanowiącej sumę należności za poszczególne sposoby rozpowszechniania tych programów. Jednakże przy udzielaniu koncesji na jednoczesne rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny i cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie, opłata pobierana jest jak za udzielenie koncesji dla tego drugiego rodzaju rozpowszechniania.

Wysokość ww. opłat waloryzowana jest każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszany przez Prezesa GUS, z jednym wyjątkiem. Gdy wskaźnik ten jest ujemny, to stawki opłat nie są waloryzowane w dół i pozostają takie same.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: