6 września Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłosił w Monitorze Polskim RP stawki opłat za roczną koncesję na

W środę 11 sierpnia Sejm RP przyjął nową ustawę medialną, zmieniającą zasady przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

Wzrost oglądalności telewizji i płatnych serwisów streamingowych, jakość ich produkcji oraz konkurencja na tym rynku sprawiły, że globalne wydatki reklamowe

W 2019 roku jednostki publicznej radiofonii i telewizji otrzymają skarbowe papiery wartościowe, których łączna nominalna wartość może sięgnąć nawet 1 260