W wydanym 20 września postanowieniu wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązała Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary w

6 września Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłosił w Monitorze Polskim RP stawki opłat za roczną koncesję na

W środę 11 sierpnia Sejm RP przyjął nową ustawę medialną, zmieniającą zasady przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.