Wystartowała kampania edukacyjna „Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny”

Wystartowała kampania edukacyjna „Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny”

26 września br. ruszyła kampania edukacyjna skierowana do przedstawicieli sektora MŚP – „Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny”. Jej głównym celem jest zwiększenie świadomości przedsiębiorców o wadze płynności finansowej w każdej firmie oraz rozpowszechnienie pojęcia „odpowiedzialność gospodarcza”. Organizatorem oraz pomysłodawcą inicjatywy jest firma faktoringowa Bibby Financial Services. Akcja promowana jest głównie poprzez działania z zakresu Media Relations oraz w mediach społecznościowych.

Kampania edukacyjna „Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny” ma na celu zwrócenie uwagi przedsiębiorców na to, że warto płacić faktury w terminie. Takie działania uruchamiają reakcję łańcuchową. Firmy mogą regulować swoje zobowiązania na czas, uzyskiwać finansowanie, rozliczyć się terminowo ze swoimi kontrahentami i nie stawiać ich w sytuacji, w której nie będą mogli uregulować należności wobec swoich klientów lub podwykonawców.

Kampania edukacyjna dla przedsiębiorców

W akcji podkreślane jest to, jak długo przedsiębiorcy muszą czekać na płatności z faktur. Przedstawiane są rozwiązania, które pomagają uniknąć negatywnych konsekwencji nieotrzymywania należności na czas. W materiałach związanych z kampanią „Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny” wykorzystywane będą najnowsze wyniki Bibby MSP Index. Celem tego cyklicznego badania jest pozyskiwanie informacji na temat aktualnej oceny sytuacji ekonomicznej firm, ich otoczenia zewnętrznego i klimatu ekonomicznego do prowadzenia biznesu w Polsce.

Źródło: Bibby Financial Services

Oceń ten artykuł: