W grudniu tego roku po raz dwunasty zostanie ogłoszony Respect Index, w skład którego wchodzą spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Gromadzi on firmy odpowiedzialnie społecznie. W tym roku po raz pierwszy zostanie przyznany Certyfikat Respect. Od października mogą się o niego ubiegać spółki giełdowe,

26 września br. ruszyła kampania edukacyjna skierowana do przedstawicieli sektora MŚP – „Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny”. Jej głównym celem jest zwiększenie świadomości przedsiębiorców o wadze płynności finansowej w każdej firmie oraz rozpowszechnienie pojęcia „odpowiedzialność gospodarcza”. Organizatorem oraz pomysłodawcą inicjatywy jest firma faktoringowa Bibby

Alior Bank uzyskał tytuł Lidera Informatyki 2018 w 22. edycji konkursu organizowanego przez magazyn „Computerworld”. Głównymi kryteriami wyboru jest wartość biznesowa projektów dostarczanych przez IT oraz ich innowacyjność. W imieniu banku nagrodę odebrał Robert Stokłosa, Lider Tribe Ryzyka Monitoringu i Windykacji.Magazyn „Computerworld” organizuje konkurs w

Sytuacja rynkowa sytuację najlepiej oddaje wykres 60-mim. Kurs w tym interwale pozostaje od połowy września w kanale wzrostowym. Mimo spadkowego początku wczorajszej sesji, podstawa formacji została obroniona. W odniesieniu do dzisiejszych notowań dolne ograniczenie kanału podchodzi do poziomu ok. 2300-2305 pkt. Górne ograniczenie zmierza w stronę

Sytuacja rynkowa rzędu. Początek sesji upłynął jednak pod znakiem spadków, podobnie jak na giełdach zachodnioeuropejskich, co można wiązać ze słabą końcówką środowej sesji w Stanach Zjednoczonych, po decyzjach FED. W dalszej części dnia sukcesywna poprawa na DAX wsparła jednak krajowe notowania. Na Wall Street, po czterech

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych.GPW Opór: 46,55; 48,65 złWsparcie: 41,81 złCiekawie wygląda AT na spółce. W ciągu kilku