Wysokość odszkodowań w I kw. 2018 r.

Odszkodowania w I kw. 2018 r.

W I kw. 2018 r. wysokość odszkodowań wypłaconych poszkodowanym wyniosła 10,5 mld zł. Najwięcej odszkodowań oraz zlikwidowanych szkód dotyczyło tradycyjnie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń po I kw. 2018 r.

 • 70,3 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne poprzez krajowe obligacje i inne papiery o stałej kwocie dochodu
 • 16,6 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki zainwestowane długoterminowo w akcje spółek z GPW i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu
 • 312 mln zł podatku dochodowego do budżetu państwa
 • Ubezpieczyciele zebrali 16,3 mld zł składek, o 1,9 proc. więcej niż rok wcześniej

Rynek komunikacyjny

Najważniejsze liczby:

 • Składka z ubezpieczeń OC wyniosła 3,7 mld zł (wzrost o 6,8 proc.)
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły 2,3 mld zł (wzrost o 2,9 proc.)
 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 2,1 mld zł (wzrost o 12,5 proc.)
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z AC wyniosły 1,3 mld zł (wzrost o 9,2 proc.)

Rynek majątkowy (Dział II bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

Najważniejsze liczby:

 • Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 4,7 mld zł i była o 6,5 proc. wyższa niż rok wcześniej
 • Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (1 mld zł, spadek rok do roku o 1,4 proc.), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (688 mln zł, wzrost o 15,6 proc.) oraz ubezpieczenia OC (641 mln zł, wzrost rok do roku o 10,8 proc.)

Rynek życiowy

Najważniejsze liczby:

 • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 5,7 mld zł (spadek o 7,4 proc.)
 • Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 5,4 mld zł (spadek o 3,9 proc.)

Wyniki finansowe ubezpieczycieli

 • Zysk netto ubezpieczycieli życiowych po I kw. 2018 wyniósł 470 mln zł i był o 3,1 proc. niższy niż rok wcześniej.
 • Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli I kw. 2018 r. z zyskiem 588 mln zł, co oznacza wzrost o 6,2 proc.

Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 679 mln zł i był wyższy niż rok wcześniej o 6,3 proc. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 691 mln zł i był o 15,2 proc. wyższy niż rok wcześniej. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy na koniec I kw. 2018 r.  r. wyniósł 312 mln zł, a podatek od aktywów – ok. 180 mln zł.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

Oceń ten artykuł: