W I kw. 2018 r. wysokość odszkodowań wypłaconych poszkodowanym wyniosła 10,5 mld zł. Najwięcej odszkodowań oraz zlikwidowanych szkód dotyczyło tradycyjnie