5 symptomów kryzysu w relacji z kluczowym klientem

Pogorszenie stosunków z klientem

Utrata nawet jednego klienta przez przedsiębiorcę z sektora MŚP może oznaczać pogorszenie się jego sytuacji na rynku. Zakończenie współpracy z kluczowym partnerem biznesowym może bowiem wpłynąć zarówno na nieprawidłowości w procesie produkcji, jak i zaburzyć płynność finansową przedsiębiorstwa. To w konsekwencji może doprowadzić do upadłości firmy. Jak rozpoznać, kryzys w relacji z klientem? Co powinno zwrócić szczególną uwagę właściciela firmy?

– Utrzymanie klientów oraz budowanie ich lojalności względem marki jest istotne przede wszystkim ze względu na to, że zapewniają firmie stały napływ środków. Pozyskanie grona stałych klientów jest szczególnie ważne w obliczu wzrostu konkurencyjności, nasycenia rynku oraz zwiększenia dostępu klientów do nowoczesnych technologii, dzięki którym mogą łatwo zbierać informacje i porównywać oferty różnych podmiotów – komentuje Jerzy Dąbrowski Dyrektor Generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services w Polsce.

Bibby Financial Services opracowało 5 wskazówek, które pozwolą rozpoznać kryzys we współpracy ze stałym kontrahentem.

  1. Nieterminowe płacenie faktur – jest zazwyczaj jedną z pierwszych oznak niekorzystnej sytuacji po stronie klienta. W takim przypadku warto zweryfikować, z czego wynika opóźnienie oraz wspólnie z klientem znaleźć optymalne dla obu stron wyjście z zaistniałej sytuacji.
  2. Próba zmiany zapisów umowy może oznaczać, że oferta firmy nie jest już wystarczająco atrakcyjna. Brak decyzji dotyczącej kontynuacji współpracy może wynikać z tego, że przedsiębiorca poszukuje nowego partnera biznesowego.
  3. Opóźnienia w świadczeniu usług lub dostawie towaru – to jeden z bardziej uciążliwych symptomów pogorszenia relacji z partnerem biznesowym z perspektywy przedsiębiorcy. Powoduje utrudnienia w prowadzeniu własnej działalności. Może też prowadzić do zachwiania korelacji z kontrahentami. Dla dobra prowadzonego biznesu nie powinno się tego ignorować.
  4. Notoryczne odwoływanie strategicznych spotkań – może być oznaką pogarszającej się relacji lub – co gorsza – sygnałem o niestabilnej sytuacji biznesu klienta. Oczywiście nie można generalizować i pojedynczego przypadku traktować jak reguły.
  5. Pogorszenie stosunków z klientem – świadczy o problemach w relacji miedzy partnerami biznesowymi. Bardzo ważne jest określenie, co jest powodem zaistniałego problemu oraz analiza, co można poprawić, aby relacje uległy poprawie.

W gospodarce podobnie jak w przyrodzie możemy zaobserwować migracje, które trzeba zaakceptować. Najbardziej niebezpieczną praktyką przedsiębiorców jest ograniczenie grona odbiorców usługi lub towaru do jednego partnera biznesowego. Chcąc zapewnić firmie bezpieczeństwo finansowe, przedsiębiorcy powinni pozyskiwać nowych klientów, aby w razie nieprzewidzianej sytuacji w relacji z kluczowym klientem mieć formę finansowego zabezpieczenia. Warto jednak pamiętać, że wskazane wyżej symptomy mogą świadczyć o kryzysie relacji, ale nie muszą. Gdy pojawiają się komplikacje, najlepiej spotkać się z kontrahentem i omówić panującą sytuację. Można wtedy zweryfikować czy nasze obawy nie są „na wyrost” – dodaje Jerzy Dąbrowski.

Źródło: Bibby Financial Services 

Oceń ten artykuł: