Utrata nawet jednego klienta przez przedsiębiorcę z sektora MŚP może oznaczać pogorszenie się jego sytuacji na rynku. Zakończenie współpracy z

Grupa Masterlease poszerzyła swoją ofertę o kolejny produkt – MasterBenefit. MasterBenefit umożliwia pracownikom korporacji dostęp do specjalnie wynegocjowanych warunków użytkowania