Unijny program wsparcia dla przemysłu tekstylnego

Unijny program wsparcia dla przemysłu tekstylnego

 

Unijny program wsparcia dla przemysłu tekstylnego

Komisja Europejska postanowiła zmobilizować przemysł tekstylny do podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania pracowników. 

Europejski przemysł tekstylny przy wsparciu Komisji Europejskiej zainicjował dziś (16.12.) „Pakt na rzecz partnerstwa w zakresie podnoszenia kwalifikacji. Jest to mocny sygnał dla przemysłu odzieżowego, skórzanego i obuwniczego, dający impuls do zwiększenia konkurencyjności sektora. Wspieranie przedsiębiorstw i osób w rozwijaniu nowych umiejętności ma pozwolić w pełni wykorzystać potencjał zatrudnienia w ramach transformacji cyfrowej i ekologicznej.

Ma to być szczególnie ważne w fazie odbudowy po pandemii, zważywszy na to, jak silny wpływ na gospodarkę ma kryzys COVID-19. W inicjatywie uczestniczą stowarzyszenia branżowe, przedsiębiorstwa, związki zawodowe, podmioty świadczące usługi w zakresie kształcenia zawodowego, szkoleń oraz władze regionalne.

Członkowie porozumienia zobowiązali się do uzgodnienia konkretnych celów, takich jak: zwiększenie oferty praktyk zawodowych w sektorze o 20% i wsparcie 10 000 MŚP w ich wysiłkach na rzecz digitalizacji, a także wspieranie różnorodności płci i wieku, opracowanie nowych procesów edukacyjnych w celu wsparcia przemysłu tekstylnego i innych zobowiązań dotyczących podnoszenia i zmiany kwalifikacji siły roboczej w nadchodzących latach.

Unijny „Pakt na rzecz podnoszenia kwalifikacji” jest jedną z inicjatyw przewodnich w ramach europejskiego programu podnoszenia umiejętności. Rok po jego uruchomieniu, prawie 500 organizacji zobowiązało się do przekwalifikowania ponad 1,5 mln osób w Europie. Celem inicjatywy jest zmobilizowanie zasobów i zachęcenie wszystkich zainteresowanych stron do podjęcia konkretnych działań w celu podniesienia i zmiany kwalifikacji siły roboczej.

Komisarz ds. zatrudnienia i praw socjalnych, Nicolas Schmit, powiedział: „To nowe partnerstwo na rzecz podnoszenia kwalifikacji w przemyśle tesktylnym odegra kluczową rolę w reagowaniu na potrzeby przedsiębiorstw i pracowników. Pomoże im w dostosowaniu się do szybko zmieniających się wymogów produkcyjnych, a pracodawcom w zaspokojeniu zapotrzebowania na siłę roboczą i umiejętności w tym sektorze”.

„Małe przedsiębiorstwa w ekosystemie tekstylnym często mają trudności z przyciągnięciem i utrzymaniem utalentowanej i wykwalifikowanej siły roboczej, co ma negatywny wpływ na ich konkurencyjność. Podczas kryzysu COVID-19 byłem również świadkiem zaradności i pomysłowości tych przedsiębiorstw. Pakt ten pojawia się więc w odpowiednim momencie, aby Europa pozostała ojczyzną silnych marek, kreatywności, know-how i produktów wysokiej jakości” – dodał Komisarz ds. rynku wewnętrznego, Thierry Breton.

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: