Komisja Europejska postanowiła zmobilizować przemysł tekstylny do podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania pracowników.