Pracownicy z Ukrainy pracują poniżej swoich kompetencji

Pracownicy z Ukrainy pracują poniżej swoich kompetencji

Z ostatniego raportu OTTO Work Force wynika, że pracownicy z Ukrainy w  89% posiadają wykształcenie średnie lub wyższe. Mimo to, 72% z nich pracuje w roli pracowników fizycznych. Oprócz zarobków, to również brak możliwości rozwoju osobistego jest największą bolączką ukraińskich imigrantów na polskim rynku pracy.

Praca poniżej kwalifikacji, a plany dalszej emigracji

Według raportu pracownicy z Ukrainy w  39% chcieliby zmienić pracę na taką, która będzie bardziej odpowiadać ich kompetencjom. Sytuacja na rynku pracy i niedobory pracowników pokazują, że w przyszłości pracodawcy będą musieli zadbać o lepsze dopasowanie kwalifikacji pracownika do rodzaju wykonywanej pracy.

Wyniki badania sugerują, że polski rynek pracy nie wykorzystuje potencjału pracowników z Ukrainy. Mimo to, większość badanych utrzymuje, że chce pozostać w Polsce (68% planuje tutaj stały pobyt lub regularne przyjazdy w celu zarobkowym). Jednak jak wynika z raportu OTTO, z roku na rok coraz więcej pracowników planuje wyjazd do krajów zachodnich (takich jak Niemcy, Francja i Holandia) ze względu na wyższe stawki za tę samą pracę. Zmianę kraju pobytu rozważa 37% ankietowanych. 7% z nich planuje wyjazd jeszcze w tym roku. Raport OTTO pokazuje, że istnieje silna korelacja między poziomem zadowolenia z wynagrodzenia i możliwości rozwoju, a planami dalszej emigracji.

Pracownicy z Ukrainy – czynniki zadowolenia

„Skala problemu związanego z pracą poniżej poziomu wykształcenia u pracowników ukraińskich jest ogromna, dotyczy bowiem zdecydowanej większości imigrantów ze Wschodu. Wpływ na tę sytuację może mieć m.in. poziom znajomości języka, który został oceniony przez ankietowanych na 3 w 5-stopniowej skali.” – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Operacyjny OTTO Work Force Polska.

Premia za wyniki i możliwość awansu poprawia efektywność

Z przeprowadzonego badania wynika, że kwestie takie jak premia za wyniki, kompetencyjny przydział obowiązków, pozytywna atmosfera w pracy i możliwość awansu wpływają na wzrost efektywności pracowników ukraińskich. Analiza danych pokazała, że im bardziej pracodawcy stawiają na przydzielanie obowiązków według mocnych stron, tym Ukraińcy są bardziej zadowoleni z oferowanej przez pracodawców ścieżki kariery. Dodatkowo im bardziej system motywacyjny dopasowany jest do charakteru pracy, tym bardziej pracownicy zadowoleni są z wynagrodzenia i możliwości awansu w firmie.

Czynniki poprawiające efektywność pracy pracowników tymczasowych z Ukrainy

Im mniej możliwości rozwoju kariery zawodowej widzą przed sobą ankietowani pracownicy z Ukrainy, tym większą rolę przywiązują do zarobków. Podwyższone wskaźniki dotyczące planów wyjazdowych pracowników ukraińskich są spowodowane również rosnącą ilością paszportów biometrycznych, dzięki którym mieszkańcy Ukrainy mogą korzystać z ruchu bezwizowego. Przy okazji łatwiej im również znaleźć zatrudnienie w szarej strefie.

Źródło: OTTO Work Force Polska

Oceń ten artykuł: