Firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia (SAZ) chcą, aby pracownicy z Indii liczniej przybywali do Polski. Ogromna liczba osób chętnych

Związki pracodawców i organizacje społeczne razem apelują, żeby wprowadzić zmiany systemowe, które usprawnią proces legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w

Z ostatniego raportu OTTO Work Force wynika, że pracownicy z Ukrainy w  89% posiadają wykształcenie średnie lub wyższe. Mimo to,